Leasing na rynku samochodów

Leasing to specjalna forma finansowania zakupów na rynku polskim. Na polskim rynku jest to popularna forma finansowania przede wszystkim zakupu maszyn oraz pojazdów. Zakup pojazdu z wykorzystaniem leasingu to przede wszystkim znacznie mniejsze formalności w stosunku do kredytu. Z tego powodu jest to popularna forma finansowania zakupu flot samochodów stosowna przez firmy. Jednak również coraz większa liczba osób prywatnych, zwłaszcza rolników decyduje się na skorzystanie z leasingowania pojazdów. Leasing jest formą dzierżawy i w takiej formie występuje w prawie brytyjskim. W polskich prawodawstwie jest to wyróżniona forma finansowania zakupu pojazdu, gdzie leasingodawca udziela pojazdu na podstawie umowy do użytkowania. Niższe koszty w stosunku do rat kredytowych przy leasingu a w stosunku do kredytu pozwala na uzyskanie korzyści finansowych przy decydowaniu się na leasing. Jednocześnie leasing po zakończeniu umowy nie wymusza konieczności samodzielnej sprzedaży pojazdu, gdyż pojazd wraca do firmy leasingującej.