Rodzaje silników używanych do napędu pojazdów drogowych

Obecnie przy różnego rodzaju pojazdach motoryzacyjnych poruszających się po lądzie mamy do czynienia z trzema silnikami, które je napędzają. Mowa tu oczywiście o silnikach spalinowych, elektrycznych oraz hybrydowych. Pierwsze z nich polegają na wykorzystywaniu sprężania i rozprężania gazu w celu wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Energia używana z rozprężania gazu napędza dowolną maszynę i służy także do ponownego sprężania, przy czym ten proces zużywa mniej ilości energii niż w procesie rozprężania.

 

W wyniku spalenia paliwa uzyskujemy gorący gaz i stąd też pochodzi nazwa tego silnika. W efekcie rozwoju motoryzacji mamy jednak też do czynienia z silnikiem elektrycznym. Działa on w ten sposób, że za pomocą odpowiedniej maszyny energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną, umożliwiającą ruch pojazdu. Kontynuując badania nad motoryzacją naukowcy wymyślili także silnik hybrydowy, którego ideą jest połączenie dwóch wcześniej wspomnianych silników, pracujących naprzemiennie bądź w tym samym czasie. Jest on dzisiaj powszechnie stosowany w samochodach osobowych, ale też autobusach miejskich, śmieciarkach czy tramwajach.